Coincidint amb l’inici del nou curs, la Revista Musical Catalana ha experimentat canvis importants. D’entrada, el més visible, un format més atractiu i modern. També estrena nous espais -altres es mantenen- i incorpora nous col·laboradors. Igualment, fa una aposta forta per internet, amb la inauguració d’una pàgina web i la presència en  xarxes socials com Facebook i Twitter. El preu ara és de 4 euros i la periodicitat, bimensual.